Husläkarkort för dem som talar ett främmande språk

Att låta läkaren bättre förstå dem som talar ett främmande språk

Husläkarkortet för dem som talar ett främmande språk har tagits fram för att begränsa kommunikationsproblem mellan läkare och patient till ett minimum. Patienten fyller i handlingarna husläkarkortet på sitt eget språk och läkaren får läsa besvären på sitt eget modersmål. Via det digitala husläkarkortet för dem som talar ett främmande språk blir svaren på frågorna digitalt en-för-en översatta. Via det digitala husläkarkortet på internet kommer läkaren att få en första indikation för att ställa en diagnos med hjälp av den visade sjukdomsbilden som framträder som ett resultat av patientens beskrivning av besvären.

Läkaren är alltid ansvarig för att den korrekta diagnosen ställs, men du kan som ingen annan hjälpa honom eller henne. Husläkarkortet för dem som talar ett främmande språk är ett effektivt hjälpmedel för detta. Det finns inte alltid en tolk tillgänglig i närheten.

Har du en praktik med många patienter som talar ett främmande språk kan husläkarkortet lämna ett viktigt bidrag till kommunikationen med dina patienter. Ta kontakt med oss för mer information.