Vad gör vi?

Vi utvecklar innovativa produkter för att snabbt och effektivt kommunicera dina besvär med hälsan till din läkare på varje önskat tal. 

Vilka produkter har vi utvecklat för dig? 

- Medicinkortet för att ge sig ut på resa
- Husläkarkortet
- Husläkarkortet för dig som talar ett främmande språk
- Bebiskortet och ett kort för 2-4 år gamla barn 

Dessa medicinkort finns tillgängliga i en papper och digital version.

 
För vem är produkterna ämnade? 

- Resenärer eller semesterfirare
- Emmigranter
- Militärer som blir utskickade
- Invandrare/flyktingar
- (hus)läkare och patienter
- Försäkringsgivare
- Myndigheter
- Internerade personer utomlands