Vårt uppdrag

Kommunikation och ställa bättre diagnoser
Att ta bort språkproblemen mellan dig och din läkare som talar ett främmande språk genom att systematiskt och fördomsfritt ställa frågor på ditt modersmål. Läkaren som talar ett främmande språk läser på sitt eget modersmål dina svar som leder fram till en diagnosformulering. 

Att öka noggrannheten av läkarens diagnosformulering vid en verklig sjukdom efter 1 konsultation från 50 % (situationen 2009) till åtminstone 80 % vid användning av våra produkter och tjänster.

Innovativ och användarvänlig
Våra produkter säljs i en papper och digital version till konsumenter och till primärvården. Vi tror på Out of the Boxlösningar och erfar att det blir allt viktigare att utmärka sig avseende våra människors kvalitéer och stödja vår produkt med vår utomordentliga informationsteknologi. 

Det handlar om din hälsa

Vi lämnar ett bidrag till överkomligheten av vård och hälsa för våra kunder i vårt starkt förgubbade samhälle full av diversitet.