Hem

Dina kroppsliga besvär översatta till din läkare i varje önskat språk

Du mår inte bra eller har varit med om en olycka och din läkare som talar ett främmande språk förstår dig inte. I denna situation leder diskommunikation och att inte förstå varandra ofta till felaktiga diagnoser, felaktiga behandlingsmetoder eller felaktig föreskrivning av mediciner. Med ibland allvarliga följder för din hälsa. För att förekomma detta har Valetudo interpres tagit fram medicinkortet.

 

Med medicinkortet kan du snabbt och effektivt kommunicera dina besvär med hälsan till din läkare. Också när du är på resa och läkaren talar ett annat språk än du. Vi har tagit fram följande produkter för dig:

- Medicinkortet för att ge sig ut på resa
- Husläkarkortet
- Husläkarkortet för dig som talar ett främmande språk
- Bebiskortet och ett kort för 2-4 år gamla barn 

Medicinkorten finns tillgängliga i såväl papper som i digital version. 

Vill du ha mer information över medicinkortet, ta då kontakt med oss.