Onze ambitie

Een juiste diagnose stellen is moeilijk
In de gezondheidszorg is veel bereikt, door hygiëne en het herkennen en bestrijden van ziektes. Het herkennen van ziektes is voorbehouden aan artsen die relaties leggen tussen de verschillende relevante ziekteverschijnselen waaraan de patiënt lijdt.

Vanaf de eerste woorden van de patiënt, vaak al door de manier waarop u loopt, kijkt of praat wordt de hypothese gevormd. De informatie die de arts in zijn hoofd verzamelt, wordt sterk bepaald door de veronderstelde ziekte waaraan u als patiënt lijdt op basis van de meest waarschijnlijke ziekte. Uw arts houdt rekening met de medische klachten die u heeft, de zichtbare en voelbare en hoorbare afwijkingen die u als patiënt vertoont met in achtneming van de medische voorgeschiedenis en belangrijke omstandigheden.
 
Taalproblemen maken diagnose stelling nog lastiger
Met ons product de Medische kaart voor op reis en het ViPSS streven we ernaar het taalprobleem tussen u en de andertalige arts zoveel mogelijk te elimineren door het stellen van relevante vragen in de moedertaal van u als patiënt waarmee de meeste ziektes herkend kunnen worden. 
 
Het ViPSS verschaft de eerste-lijnszorg een belangrijk hulpmiddel om tijd en menskracht te besparen (dus kosten) door de patiënt onbevooroordeeld te bevragen over de ziekteverschijnselen waar hij of zij aan lijdt alvorens deze de arts of specialist bezoekt.

Onze ambitie is dat de Medische kaart in elke uitvoering door artsen en patiënten wordt ervaren als een waardevol hulpmiddel in het vertalen en vaststellen van ziekteverschijnselen en het stellen van de best mogelijke diagnose.
 
Neem voor meer informatie over de producten van Valetudo interpres contact met ons op.