Καρτέλα οικογενειακού ιατρού

Περιγράψτε σαφώς τα συμπτώματα σας με την Καρτέλα οικογενειακού ιατρού
Για να κάνουμε την επικοινωνία με τον οικογενειακό σας ιατρό πιο απλή έχουμε δημιουργήσει την Καρτέλα οικογενειακού ιατρού. Συμπληρώνοντας αυτή την καρτέλα πριν από την επίσκεψή σας στον ιατρό, εσείς κι ο ιατρός σας εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο, καθώς ο ιατρός βάσει της εικόνας της ασθένειας που λαμβάνει από τις περιγραφές που καταχωρούνται στην καρτέλα, διαθέτει αμέσως μια πρώτη ένδειξη, ώστε να πραγματοποιήσει τη σωστή διάγνωση. Επιπλέον, ο οικογενειακός ιατρός θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να σας θέσει άμεσες ερωτήσεις.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια ψηφιακή Καρτέλα οικογενειακού ιατρού η οποία μπορεί να συμπληρωθεί μέσω διαδικτύου πριν από την επίσκεψή σας στον οικογενειακό ιατρό. Μέσω επιλογής (διαδικασία επιλογής βάσει συμπτωμάτων και ενοχλήσεων) δώστε τις απαντήσεις σας στις σχετικές ερωτήσεις της Καρτέλας οικογενειακού ιατρού για την απλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας. Ο ιατρός μπορεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας να σας θέσει άμεσες ερωτήσεις ώστε να αποκλείσει κάποιες πιθανές ασθένειες και να πραγματοποιήσει τη σωστή διάγνωση. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την Καρτέλα οικογενειακού ιατρού.