Η αποστολή μας

Επικοινωνία και βελτιωμένη διάγνωση
Να μειώσουμε στο ελάχιστο το γλωσσικό πρόβλημα ανάμεσα σε εσάς και τον αλλόγλωσσο ιατρό σας θέτοντας σας συστηματικά και αμερόληπτα ερωτήσεις στην μητρική σας γλώσσα. Ο αλλόγλωσσος ιατρός διαβάζει στην μητρική του γλώσσα τις απαντήσεις οι οποίες τον οδηγούν στη διάγνωση.

 Να αυξηθεί η διάγνωση του ιατρού σε περίπτωση πραγματικής ασθένειας ύστερα από 1 επίσκεψη από 50% (κατάσταση 2009) σε τουλάχιστον 80% με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Καινοτομία και ευκολία στη χρήση
Τα προϊόντα μας πωλούνται σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή σε καταναλωτές και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Εμείς πιστεύουμε σε λύσεις Out of the Box και από την πείρα μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικός ο διαχωρισμός της ποιότητας των ανθρώπων και των προϊόντων μας με τη βοήθεια της εξαιρετικής μας τεχνολογίας της πληροφορίας.

Όλα στρέφονται γύρω από την υγεία σας
Εμείς συμβάλλουμε στο προσιτό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης των πελατών μας σε μια “γερασμένη” κοινωνία γεμάτη διαφορετικούς ανθρώπους